Opskrba plinom

Opskrba plinom

OVDJE možete pronaći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021.

OVDJE možete pronaći odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 01.04.2017. – 31.12.2017. godine

OVDJE možete pronaći odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 01.01.2018. – 31.03.2018. godine

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM 

OVDJE možete pronaći opće uvjete opskrbom plina

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13), u navedenom slučaju krajnji kupac može sam očitati plinomjer i o tome dostaviti podatke svom opskrbljivaču plinom u roku tri dana od dana stupanja na snagu Odluke, dakle do uključivo 3. travnja 2015. Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja.

Vaš opskrbljivač dužan je uskladiti vaš račun, odnosno mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, s danom primjene nove cijene iz Odluke, odnosno s 1. travnja 2015.

Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina djelatnost opskrbe plinom je energetska djelatnost koja se u pravnoj regulativi naziva – trgovina plinom. Zelinske komunalije djelatnost opskrbe plinom obavljaju za područje grada Svetog Ivana Zeline i općine Bedenica temeljem dozvole dobivene od Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zelinske komunalije obavljale su i djelatnost distribucije plina koja je sa 01.01.2009. godine prenesena u tvrtku Zelina – plin d.o.o. čiji osnivači su Grad Sveti Ivan Zelina i Zelinske komunalije, a s ciljem da novoosnovana tvrtka obavlja distribuciju plina kako to nalaže zakonska regulativa.

Sukladno zakonskoj regulativi, od 1.1.2012. godine u primjeni je novi način obračuna isporučenog plina (članak 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10 i 128/11) i članak 95. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09). Od tog datuma kao mjerna jedinica za isporučenu količinu plina umjesto “Sm³” primjenjuje se “kWh”.

ADRESA

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

KONTAKT

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr